k.ú.: 670626 - Kostomlaty nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537331 - Kostomlaty nad Labem NUTS5 CZ0208537331
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1026 5192253
zahrada 477 292063
ovoc. sad 3 17833
travní p. 184 332029
lesní poz 212 967568
vodní pl. nádrž umělá 6 11836
vodní pl. tok přirozený 45 214086
vodní pl. tok umělý 154 95472
vodní pl. zamokřená pl. 13 7343
zast. pl. společný dvůr 3 92
zast. pl. 674 261086
ostat.pl. dráha 28 111091
ostat.pl. jiná plocha 214 141762
ostat.pl. manipulační pl. 57 93819
ostat.pl. neplodná půda 50 36913
ostat.pl. ostat.komunikace 336 242909
ostat.pl. pohřeb. 1 4426
ostat.pl. silnice 95 77000
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 12385
ostat.pl. zeleň 21 3898
Celkem KN 3601 8115864
Par. KMD 3601 8115864
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 115
č.p. byt.dům 13
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 371
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 57
bez čp/če jiná st. 49
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 4
vod.dílo plav.úč. 1
Celkem BUD 666
byt.z. byt 56
byt.z. garáž 4
Celkem JED 60
LV 800
spoluvlastník 1235

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2017
THM-V 1:2000 31.10.1972 08.12.2017 31.10.1972
S-SK GS 1842 30.10.1972 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 20.05.2022 20:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.