k.ú.: 670669 - Kostomlaty pod Milešovkou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567612 - Kostomlaty pod Milešovkou NUTS5 CZ0426567612
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4213 - Teplice
Pověřený obecní úřad 42133 - Teplice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 207 2236759
zahrada 544 367204
ovoc. sad 4 36568
travní p. 357 1756284
lesní poz les s budovou 15 784
lesní poz 113 5456694
vodní pl. nádrž umělá 37 91721
vodní pl. rybník 2 18571
vodní pl. tok přirozený 34 28129
vodní pl. tok umělý 1 1014
vodní pl. zamokřená pl. 20 14953
zast. pl. společný dvůr 2 2707
zast. pl. zbořeniště 9 6443
zast. pl. 589 132796
ostat.pl. jiná plocha 116 251546
ostat.pl. manipulační pl. 16 22935
ostat.pl. neplodná půda 201 364613
ostat.pl. ostat.komunikace 139 182343
ostat.pl. pohřeb. 1 1887
ostat.pl. silnice 23 80611
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 29767
ostat.pl. zeleň 29 65857
Celkem KN 2466 11150186
PK 300 731154
Celkem ZE 300 731154
Par. DKM 1289 676521
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 305
č.p. rod.rekr 2
č.p. shromaž. 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 23
č.e. jiná st. 64
č.e. rod.rekr 27
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 57
bez čp/če jiná st. 63
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 19
Celkem BUD 601
byt.z. byt 29
byt.z. garáž 1
Celkem JED 30
LV 618
spoluvlastník 906

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.11.2017
S-SK GS 1:2880 1843


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 19.05.2022 15:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.