k.ú.: 670677 - Kostomlaty pod Řípem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565059 - Kostomlaty pod Řípem NUTS5 CZ0423565059
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4211 - Roudnice nad Labem
Pověřený obecní úřad 42111 - Roudnice nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 684 6551054
zahrada 172 151642
ovoc. sad 16 97880
travní p. 18 18419
lesní poz 24 664503
vodní pl. nádrž umělá 1 7039
vodní pl. tok přirozený 47 19627
zast. pl. společný dvůr 1 18
zast. pl. zbořeniště 10 2289
zast. pl. 233 91228
ostat.pl. dráha 5 45063
ostat.pl. jiná plocha 55 16785
ostat.pl. manipulační pl. 22 42893
ostat.pl. neplodná půda 7 1885
ostat.pl. ostat.komunikace 63 108491
ostat.pl. pohřeb. 2 3509
ostat.pl. silnice 8 59318
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 10868
ostat.pl. zeleň 5 2759
Celkem KN 1374 7895270
Par. KMD 1374 7895270
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 178
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 228
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 308
spoluvlastník 502

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2015
S-SK GS 1:2880 1840 30.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 24.05.2022 07:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.