k.ú.: 670685 - Kostrčany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555690 - Valeč NUTS5 CZ0412555690
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41034 - Žlutice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 23 513851
zahrada 29 55572
ovoc. sad 25 552382
travní p. 72 899621
lesní poz les(ne hospodář) 15 383697
lesní poz 6 4785
vodní pl. nádrž umělá 2 5067
vodní pl. rybník 3 12244
vodní pl. tok přirozený 9 8752
zast. pl. zbořeniště 4 1109
zast. pl. 30 25361
ostat.pl. jiná plocha 37 31259
ostat.pl. manipulační pl. 6 27431
ostat.pl. neplodná půda 66 43802
ostat.pl. ostat.komunikace 43 57807
ostat.pl. silnice 4 19190
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1499
ostat.pl. zeleň 2 8413
Celkem KN 377 2651842
Par. KMD 377 2651842
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. byt.dům 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 29
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 52
spoluvlastník 75

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2015
S-SK GS 1:2880 1841 29.06.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 28.05.2022 05:53

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.