k.ú.: 670693 - Nahořečice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555690 - Valeč NUTS5 CZ0412555690
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41034 - Žlutice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 6 163811
zahrada 28 28907
ovoc. sad 37 634546
travní p. 20 116400
lesní poz les(ne hospodář) 4 8562
vodní pl. nádrž umělá 1 378
vodní pl. rybník 1 2088
vodní pl. tok přirozený 6 5881
zast. pl. zbořeniště 3 1416
zast. pl. 28 10000
ostat.pl. jiná plocha 50 89298
ostat.pl. manipulační pl. 4 2244
ostat.pl. neplodná půda 27 60190
ostat.pl. ostat.komunikace 24 21548
ostat.pl. pohřeb. 1 894
ostat.pl. silnice 5 12313
Celkem KN 245 1158476
Par. KMD 245 1158476
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. rod.dům 4
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 28
LV 38
spoluvlastník 49

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2015
S-SK GS 1:2880 1841 29.06.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.05.2022 10:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.