k.ú.: 670723 - Košatka nad Odrou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ostrava email: kp.ostrava@cuzk.cz
Vítkovická 2/3056, 70200 Ostrava telefon: 596944111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3807 - Ostrava-město NUTS4 CZ0806
Obec 598739 - Stará Ves nad Ondřejnicí NUTS5 CZ0806598739
Pracoviště 807 - Ostrava

Obec s rozšířenou působností 8119 - Ostrava
Pověřený obecní úřad 81191 - Ostrava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 349 2419334
zahrada 218 169009
travní p. 361 1427868
lesní poz 13 22489
vodní pl. nádrž umělá 1 9912
vodní pl. tok přirozený 68 324701
vodní pl. tok umělý 1 376
vodní pl. zamokřená pl. 3 7308
zast. pl. společný dvůr 2 566
zast. pl. zbořeniště 2 358
zast. pl. 190 62772
ostat.pl. jiná plocha 74 67116
ostat.pl. manipulační pl. 13 16544
ostat.pl. neplodná půda 21 38341
ostat.pl. ostat.komunikace 96 179619
ostat.pl. silnice 28 35071
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 6289
ostat.pl. zeleň 10 28847
Celkem KN 1456 4816520
Par. DKM 1456 4816520
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 95
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 27
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 13
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 182
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 355
spoluvlastník 719

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.03.2016 nové mapování
DKM-KPÚ 1:1000 25.02.2014
S-SK ŠS 1:2880 1830 07.03.2016 repr. otisk mapy z r. 1913


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ostrava.

vypočteno: 16.05.2022 13:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.