k.ú.: 670821 - Doubravany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537349 - Košík NUTS5 CZ0208537349
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 224 2594845
zahrada 71 68676
ovoc. sad 5 33693
travní p. 15 80896
vodní pl. nádrž umělá 1 407
vodní pl. rybník 10 33343
vodní pl. tok umělý 16 40183
zast. pl. zbořeniště 5 1903
zast. pl. 93 62769
ostat.pl. jiná plocha 55 115354
ostat.pl. manipulační pl. 10 33229
ostat.pl. ostat.komunikace 36 105076
ostat.pl. silnice 6 39923
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5649
ostat.pl. zeleň 33 27061
Celkem KN 581 3243007
Par. DKM 581 3243007
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 32
č.p. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 91
LV 153
spoluvlastník 225

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.04.2018
DKM-KPÚ 01.07.2016 1:1000 01.07.2016 *)
S-SK GS 1:2880 1824 09.04.2018 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 17.05.2022 16:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.