k.ú.: 670880 - Košíky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592307 - Košíky NUTS5 CZ0722592307
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 352 851258
vinice 1 257
zahrada 253 189910
ovoc. sad 2 39588
travní p. 613 1332348
lesní poz 176 7396047
vodní pl. tok přirozený 11 25224
vodní pl. zamokřená pl. 1 86
zast. pl. zbořeniště 26 5128
zast. pl. 271 80357
ostat.pl. jiná plocha 66 37867
ostat.pl. manipulační pl. 10 8646
ostat.pl. neplodná půda 27 19604
ostat.pl. ostat.komunikace 130 107904
ostat.pl. silnice 20 52481
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2512
Celkem KN 1962 10149217
Par. KMD 1962 10149217
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 117
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 83
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. bydlení 1
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 14
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 2
Celkem BUD 266
LV 418
spoluvlastník 875

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.06.2011
S-SK ŠS 1:2880 1827 06.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 23.05.2022 08:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.