k.ú.: 670928 - Čikvásky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577235 - Košťálov NUTS5 CZ0514577235
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5107 - Semily
Pověřený obecní úřad 51071 - Lomnice nad Popelkou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 69 483991
zahrada 42 31367
travní p. 279 982861
lesní poz 132 531622
vodní pl. nádrž umělá 2 1007
vodní pl. rybník 1 8589
vodní pl. tok přirozený 5 24044
vodní pl. zamokřená pl. 3 4837
zast. pl. společný dvůr 1 44
zast. pl. zbořeniště 7 1007
zast. pl. 61 15089
ostat.pl. jiná plocha 4 776
ostat.pl. manipulační pl. 5 3865
ostat.pl. neplodná půda 56 41639
ostat.pl. ostat.komunikace 70 59735
ostat.pl. pohřeb. 2 1581
ostat.pl. silnice 3 23216
Celkem KN 742 2215270
Par. KMD 742 2215270
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. rod.dům 26
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 57
LV 94
spoluvlastník 130

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.06.2012
S-SK GS 1:2880 1842 13.06.2012 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 20.05.2022 23:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.