k.ú.: 670936 - Košťálov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577235 - Košťálov NUTS5 CZ0514577235
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5107 - Semily
Pověřený obecní úřad 51071 - Lomnice nad Popelkou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 382 2505574
zahrada 204 182827
travní p. 1001 2502301
lesní poz 356 2637681
vodní pl. nádrž přírodní 7 2016
vodní pl. nádrž umělá 9 9246
vodní pl. tok přirozený 63 90512
vodní pl. zamokřená pl. 5 382
zast. pl. společný dvůr 3 1743
zast. pl. zbořeniště 22 5919
zast. pl. 569 146047
ostat.pl. dobývací prost. 7 361470
ostat.pl. dráha 14 149729
ostat.pl. jiná plocha 65 145789
ostat.pl. manipulační pl. 167 179003
ostat.pl. neplodná půda 172 94396
ostat.pl. ostat.komunikace 339 261404
ostat.pl. pohřeb. 2 2415
ostat.pl. silnice 60 89292
ostat.pl. skládka 11 132496
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 20331
ostat.pl. zeleň 16 15408
Celkem KN 3481 9535981
Par. DKM 1762 1864406
Par. KMD 1719 7671575
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 119
č.p. byt.dům 24
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 16
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 5
č.p. rod.dům 145
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 21
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 87
bez čp/če jiná st. 50
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če prům.obj 8
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 32
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 2
Celkem BUD 552
byt.z. byt 18
obč.z. byt 33
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 53
LV 641
spoluvlastník 1001

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.12.2013
DKM 1:1000 02.12.2013
S-SK GS 1:2880 1948 02.12.2013 Na části.
Ins. A 1:2000 30.12.1948 02.12.2013 Od 1948, část od 1949. Na části Instrukce A.
S-SK GS 1:2880 1824 30.12.1948 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 27.05.2022 05:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.