k.ú.: 670961 - Košťany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567621 - Košťany NUTS5 CZ0426567621
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4213 - Teplice
Pověřený obecní úřad 42131 - Duchcov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 17 12309
zahrada 561 255445
travní p. 70 137369
lesní poz les(ne hospodář) 127 15573820
lesní poz 89 5497195
vodní pl. nádrž přírodní 2 25865
vodní pl. nádrž umělá 6 24929
vodní pl. tok přirozený 72 55290
vodní pl. tok umělý 6 5318
vodní pl. zamokřená pl. 3 5852
zast. pl. zbořeniště 7 1519
zast. pl. 913 160318
ostat.pl. dráha 8 143110
ostat.pl. jiná plocha 302 474674
ostat.pl. manipulační pl. 116 136662
ostat.pl. neplodná půda 27 43402
ostat.pl. ostat.komunikace 120 150110
ostat.pl. pohřeb. 2 15462
ostat.pl. silnice 49 147224
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 41027
ostat.pl. zeleň 49 31720
Celkem KN 2551 22938620
Par. DKM 1269 381495
Par. KMD 1282 22557125
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 29
č.p. jiná st. 11
č.p. les.hosp 9
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 11
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 375
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 10
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 9
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 212
bez čp/če jiná st. 122
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če prům.obj 25
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 18
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 885
byt.z. byt 9
obč.z. byt 18
Celkem JED 27
LV 701
spoluvlastník 885

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.11.2015
KMD 1:1000 27.11.2015
S-SK GS 1:2880 1842 27.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 22.05.2022 21:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.