k.ú.: 670979 - Střelná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567621 - Košťany NUTS5 CZ0426567621
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4213 - Teplice
Pověřený obecní úřad 42131 - Duchcov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 40 269915
zahrada 313 160417
ovoc. sad 1 3618
travní p. 69 176579
lesní poz les(ne hospodář) 24 351204
lesní poz 1 4449
vodní pl. tok přirozený 13 5625
vodní pl. tok umělý 3 1073
vodní pl. zamokřená pl. 2 13005
zast. pl. zbořeniště 4 522
zast. pl. 364 61247
ostat.pl. jiná plocha 105 71430
ostat.pl. manipulační pl. 44 34538
ostat.pl. neplodná půda 101 108787
ostat.pl. ostat.komunikace 68 45569
ostat.pl. silnice 14 50179
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 4862
ostat.pl. zeleň 2 166
Celkem KN 1173 1363185
Par. DKM 633 248495
Par. KMD 540 1114690
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 58
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 168
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 79
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 362
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 362
spoluvlastník 479

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2014 v části k.ú.
DKM 1:1000 27.11.2014 v části k.ú.
S-SK GS 1:2880 1842 27.11.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 22.05.2022 23:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.