k.ú.: 670995 - Vojnice u Koštic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566284 - Koštice NUTS5 CZ0424566284
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 462 2830386
chmelnice 7 47276
zahrada 33 11524
travní p. 17 17949
lesní poz 11 165273
vodní pl. nádrž přírodní 35 8590
vodní pl. nádrž umělá 2 1082
vodní pl. tok přirozený 25 4642
vodní pl. tok umělý 9 3458
vodní pl. zamokřená pl. 22 5634
zast. pl. společný dvůr 9 2109
zast. pl. zbořeniště 3 694
zast. pl. 81 37085
ostat.pl. jiná plocha 27 10147
ostat.pl. manipulační pl. 2 222
ostat.pl. neplodná půda 38 54911
ostat.pl. ostat.komunikace 125 46941
ostat.pl. silnice 31 43246
Celkem KN 939 3291169
Par. DKM 631 3025049
Par. KMD 308 266120
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 54
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 77
LV 106
spoluvlastník 139

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.10.2014
KMD 1:1000 16.10.2014
FÚO 1:5000 01.01.1979 16.10.2014 jen část k.ú.-extravilán
S-SK GS 1:2880 1843 16.10.2014 od 1.1.1979 platná jen pro část k.ú.-intravilán


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 17.05.2022 09:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.