k.ú.: 671002 - Vojničky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566284 - Koštice NUTS5 CZ0424566284
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 495 3396340
chmelnice 71 292738
zahrada 46 17556
travní p. 31 108628
vodní pl. nádrž přírodní 4 7901
vodní pl. nádrž umělá 4 5573
vodní pl. tok přirozený 35 8625
vodní pl. zamokřená pl. 1 52
zast. pl. společný dvůr 8 1022
zast. pl. zbořeniště 2 270
zast. pl. 43 28381
ostat.pl. jiná plocha 19 12222
ostat.pl. manipulační pl. 3 1628
ostat.pl. neplodná půda 49 46821
ostat.pl. ostat.komunikace 108 51970
ostat.pl. silnice 5 23339
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4882
ostat.pl. zeleň 2 2488
Celkem KN 929 4010436
Par. DKM 674 3704281
Par. KMD 255 306155
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 32
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 42
LV 126
spoluvlastník 190

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.10.2014
KMD 1:1000 02.10.2014
FÚO 1:5000 01.01.1979 02.10.2014 jen část k.ú.-extravilán
S-SK GS 1:2880 1843 02.10.2014 od 1.1.1979 platná jen pro část k.ú.-intravilán


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 22.05.2022 22:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.