k.ú.: 671011 - Želevice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566284 - Koštice NUTS5 CZ0424566284
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 261 2243974
zahrada 16 12282
travní p. 73 252276
lesní poz les s budovou 6 257
lesní poz 107 164407
vodní pl. nádrž přírodní 3 2980
vodní pl. tok přirozený 3 99596
vodní pl. zamokřená pl. 2 4804
zast. pl. společný dvůr 10 1380
zast. pl. zbořeniště 2 81
zast. pl. 112 34169
ostat.pl. dráha 4 26393
ostat.pl. jiná plocha 26 11055
ostat.pl. manipulační pl. 39 48369
ostat.pl. neplodná půda 43 59147
ostat.pl. ostat.komunikace 44 43477
ostat.pl. silnice 4 17970
Celkem KN 755 3022617
Par. DKM 608 2855162
Par. KMD 147 167455
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 31
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 13
č.e. rod.rekr 41
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 111
LV 169
spoluvlastník 329

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.12.2016
KMD 1:1000 27.11.2015
FÚO 1:5000 01.01.1979 16.12.2016 jen část k.ú.-extravilán
S-SK GS 1:2880 1843 27.11.2015 od 1.1.1979 platná jen pro část k.ú.-intravilán


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 18.05.2022 02:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.