k.ú.: 671029 - Koštov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 553697 - Trmice NUTS5 CZ0427553697
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 52 285849
zahrada 206 139601
travní p. 121 312325
lesní poz 29 1619211
vodní pl. tok přirozený 27 25760
vodní pl. tok umělý 2 129
zast. pl. společný dvůr 5 2887
zast. pl. zbořeniště 4 1550
zast. pl. 225 40416
ostat.pl. dráha 1 36676
ostat.pl. dálnice 27 12772
ostat.pl. jiná plocha 96 191953
ostat.pl. manipulační pl. 13 3785
ostat.pl. neplodná půda 79 108158
ostat.pl. ostat.komunikace 77 63676
ostat.pl. silnice 20 16430
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 14735
ostat.pl. zeleň 1 2
Celkem KN 988 2875915
Par. DKM 988 2875915
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 83
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 35
č.e. garáž 10
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 34
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 215
byt.z. byt 20
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 2
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 25
LV 254
spoluvlastník 336

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.12.2002
THM-V 1:1000 01.11.1981 16.12.2002
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 17.05.2022 09:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.