k.ú.: 671053 - Koterov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-město email: kp.pmesto@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3405 - Plzeň-město NUTS4 CZ0323
Obec 554791 - Plzeň NUTS5 CZ0323554791
Pracoviště 405 - Plzeň-město

Obec s rozšířenou působností 3209 - Plzeň
Pověřený obecní úřad 32091 - Plzeň

Statistické údaje (stav ke dni: 29.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 274 1418386
zahrada 268 136416
travní p. 196 589851
lesní poz 17 290289
vodní pl. tok přirozený 4 73072
zast. pl. 376 94588
ostat.pl. dráha 4 60110
ostat.pl. dálnice 10 25356
ostat.pl. jiná plocha 98 127856
ostat.pl. manipulační pl. 17 41210
ostat.pl. neplodná půda 6 5480
ostat.pl. ostat.komunikace 116 128308
ostat.pl. silnice 5 6927
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 100982
ostat.pl. zeleň 54 63075
Celkem KN 1459 3161906
Par. DKM 1459 3161906
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 209
č.p. zem.used 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 36
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 31
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 4
rozestav. 1
Celkem BUD 357
byt.z. byt 39
byt.z. garáž 28
Celkem JED 67
LV 452
spoluvlastník 691

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.04.2008
Ins. A 1:1000 01.01.1958 22.04.2008


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-město.

vypočteno: 29.05.2022 05:04

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.