k.ú.: 671061 - Kotlasy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595870 - Kotlasy NUTS5 CZ0635595870
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 423 2095204
zahrada 83 30853
travní p. 372 695606
lesní poz 188 1220285
vodní pl. nádrž umělá 29 95380
vodní pl. rybník 13 39591
vodní pl. tok přirozený 6 12344
vodní pl. tok umělý 1 107
zast. pl. zbořeniště 4 724
zast. pl. 100 42661
ostat.pl. jiná plocha 67 28575
ostat.pl. manipulační pl. 20 13885
ostat.pl. neplodná půda 44 26604
ostat.pl. ostat.komunikace 71 59595
ostat.pl. silnice 44 28600
ostat.pl. zeleň 2 5810
Celkem KN 1467 4395824
Par. DKM 58 140622
Par. KMD 1409 4255202
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 44
č.p. zem.used 14
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 97
LV 126
spoluvlastník 211

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.11.2010
S-SK ŠS 1:2880 1835 18.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 27.05.2022 21:48

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.