k.ú.: 671088 - Hoříkovice u Chotěšova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 557838 - Chotěšov NUTS5 CZ0324557838
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3212 - Stod
Pověřený obecní úřad 32123 - Stod

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 74 2642998
zahrada 54 29890
travní p. 25 158522
lesní poz 34 546372
vodní pl. nádrž umělá 1 4473
vodní pl. tok přirozený 7 6396
vodní pl. tok umělý 2 6869
zast. pl. společný dvůr 1 1718
zast. pl. zbořeniště 1 2059
zast. pl. 65 30121
ostat.pl. jiná plocha 14 32933
ostat.pl. manipulační pl. 8 8486
ostat.pl. mez, stráň 3 4955
ostat.pl. neplodná půda 10 8478
ostat.pl. ostat.komunikace 43 83059
ostat.pl. silnice 4 14851
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 10498
Celkem KN 354 3592678
Par. DKM 354 3592678
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 42
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 63
LV 70
spoluvlastník 98

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 08.10.2018
DKM 1:1000 03.03.2015
ZMVM 1:2000 01.10.1987 08.10.2018
S-SK GS 1:2880 1838 01.10.1987


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 21.05.2022 21:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.