k.ú.: 671126 - Kotvrdovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Blansko email: kp.blansko@cuzk.cz
Seifertova 6/1336, 67811 Blansko telefon: 516499061 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581763 - Kotvrdovice NUTS5 CZ0641581763
Pracoviště 701 - Blansko

Obec s rozšířenou působností 6201 - Blansko
Pověřený obecní úřad 62012 - Blansko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 514 2892110
zahrada 450 226094
ovoc. sad 1 2998
travní p. 58 108712
lesní poz 16 1701376
vodní pl. nádrž přírodní 1 2826
vodní pl. nádrž umělá 3 7762
vodní pl. tok přirozený 1 2181
zast. pl. společný dvůr 1 64
zast. pl. zbořeniště 5 2798
zast. pl. 440 136214
ostat.pl. jiná plocha 103 93507
ostat.pl. manipulační pl. 28 34078
ostat.pl. neplodná půda 14 6162
ostat.pl. ostat.komunikace 190 225758
ostat.pl. silnice 5 30839
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 20292
ostat.pl. zeleň 20 85881
Celkem KN 1858 5579652
Par. DKM 619 4982110
Par. KMD 1239 597542
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 205
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 106
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 3
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 35
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 3
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 429
byt.z. byt 19
Celkem JED 19
LV 550
spoluvlastník 789

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.11.2016
DKM-KPÚ 30.11.2011 1:1000 30.11.2011 *)
DKM 1:1000 22.11.2010 V DKM pozemky nesměňované, pouze zaměřené při KPÚ.
S-SK ŠS 1826 10.11.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Blansko.

vypočteno: 18.05.2022 22:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.