k.ú.: 671151 - Kounov u Rakovníka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rakovník email: kp.rakovnik@cuzk.cz
Na Sekyře 2123, 26901 Rakovník telefon: 313521611 fax:313521612

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3212 - Rakovník NUTS4 CZ020C
Obec 541907 - Kounov NUTS5 CZ020C541907
Pracoviště 212 - Rakovník

Obec s rozšířenou působností 2121 - Rakovník
Pověřený obecní úřad 21214 - Rakovník

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1986 5058198
chmelnice 417 820328
zahrada 165 139150
ovoc. sad 5 25312
travní p. 40 17866
lesní poz les(ne hospodář) 1 5515
lesní poz 153 1716182
vodní pl. nádrž umělá 3 3723
vodní pl. tok přirozený 26 10249
vodní pl. tok umělý 189 42432
vodní pl. zamokřená pl. 4 1912
zast. pl. společný dvůr 15 3607
zast. pl. zbořeniště 13 5214
zast. pl. 282 149236
ostat.pl. dráha 7 85214
ostat.pl. jiná plocha 144 71971
ostat.pl. manipulační pl. 76 120839
ostat.pl. neplodná půda 187 55113
ostat.pl. ostat.komunikace 275 175647
ostat.pl. pohřeb. 3 2878
ostat.pl. silnice 21 58593
ostat.pl. skládka 2 4797
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 6527
Celkem KN 4018 8580503
PK 23 63233
GP 35 112293
Celkem ZE 58 175526
Par. KMD 4018 8580503
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 169
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 14
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 1
Celkem BUD 262
byt.z. byt 40
byt.z. garáž 6
obč.z. byt 15
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 62
LV 437
spoluvlastník 652

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.08.2015
S-SK GS 1:2880 1841 25.08.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rakovník.

vypočteno: 16.05.2022 06:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.