k.ú.: 671177 - Kounov u Dobrušky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576395 - Kounov NUTS5 CZ0524576395
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5202 - Dobruška
Pověřený obecní úřad 52021 - Dobruška

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 77 478240
zahrada 133 122938
ovoc. sad 1 1696
travní p. 570 2184329
lesní poz 359 1983559
vodní pl. nádrž přírodní 5 3461
vodní pl. nádrž umělá 1 1002
vodní pl. rybník 4 1207
vodní pl. tok přirozený 72 40704
vodní pl. tok umělý 14 1834
vodní pl. zamokřená pl. 2 2077
zast. pl. společný dvůr 4 2466
zast. pl. zbořeniště 11 2507
zast. pl. 220 90859
ostat.pl. jiná plocha 109 47930
ostat.pl. manipulační pl. 27 30004
ostat.pl. neplodná půda 158 69937
ostat.pl. ostat.komunikace 189 134084
ostat.pl. silnice 67 59899
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 973
ostat.pl. zeleň 3 3588
Celkem KN 2027 5263294
Par. DKM 3 8636
Par. KMD 2024 5254658
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 73
č.p. byt.dům 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 4
č.p. zem.used 36
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 35
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 212
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 252
spoluvlastník 372

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 24.03.2015 1:1000 24.03.2015 *)
KMD 1:1000 27.09.2013
S-SK GS 1:2880 1840 27.09.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 22.05.2022 05:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.