k.ú.: 671193 - Šediviny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576395 - Kounov NUTS5 CZ0524576395
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5202 - Dobruška
Pověřený obecní úřad 52021 - Dobruška

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 23 27908
travní p. 192 1773636
lesní poz les(ne hospodář) 7 74518
lesní poz ostat.komunikace 4 2778
lesní poz 97 868536
vodní pl. nádrž přírodní 7 2469
vodní pl. nádrž umělá 2 605
vodní pl. tok přirozený 50 23657
vodní pl. tok umělý 2 673
vodní pl. zamokřená pl. 11 15830
zast. pl. zbořeniště 2 563
zast. pl. 60 24527
ostat.pl. jiná plocha 18 3996
ostat.pl. neplodná půda 3 2593
ostat.pl. ostat.komunikace 27 46967
ostat.pl. pohřeb. 1 233
ostat.pl. silnice 2 29887
ostat.pl. zeleň 9 8483
Celkem KN 517 2907859
Par. DKM 517 2907859
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 8
č.p. zem.used 5
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 59
LV 101
spoluvlastník 134

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 24.03.2015 1:1000 24.03.2015 *)
S-SK GS 1:2880 1840 24.03.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 18.05.2022 01:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.