k.ú.: 671215 - Kouřim - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 533424 - Kouřim NUTS5 CZ0204533424
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2110 - Kolín
Pověřený obecní úřad 21102 - Kouřim

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1231 7267023
zahrada 847 445424
ovoc. sad 420 3144647
travní p. mez, stráň 2 2011
travní p. 260 903286
lesní poz 90 662128
vodní pl. nádrž umělá 13 10412
vodní pl. rybník 12 132280
vodní pl. tok přirozený 109 90488
vodní pl. tok umělý 10 5155
vodní pl. zamokřená pl. 21 18237
zast. pl. společný dvůr 21 2541
zast. pl. zbořeniště 67 7001
zast. pl. 1131 347567
ostat.pl. dráha 5 32441
ostat.pl. jiná plocha 187 259495
ostat.pl. manipulační pl. 118 169541
ostat.pl. neplodná půda 385 344911
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 1666
ostat.pl. ostat.komunikace 336 258178
ostat.pl. pohřeb. 3 10481
ostat.pl. silnice 32 196641
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 21 49538
ostat.pl. zeleň 36 38947
Celkem KN 5359 14400039
Par. DKM 50 444566
Par. KMD 5309 13955473
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 576
č.p. byt.dům 11
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 17
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 107
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 5
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 14
č.e. rod.rekr 61
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če garáž 50
bez čp/če jiná st. 83
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obč.vyb 30
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 12
bez čp/če tech.vyb 46
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 67
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 1112
byt.z. byt 51
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 18
obč.z. rozest. 6
Celkem JED 77
LV 1359
spoluvlastník 2255

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.08.2016
S-SK GS 1:2880 1841 16.08.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 24.05.2022 07:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.