k.ú.: 671274 - Kouty u Třebíče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590908 - Kouty NUTS5 CZ0634590908
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1634 5343665
zahrada 178 116130
ovoc. sad 1 2652
travní p. 409 753024
lesní poz 610 1648702
vodní pl. nádrž umělá 1 581
vodní pl. rybník 4 13499
vodní pl. tok umělý 3 805
zast. pl. zbořeniště 3 1803
zast. pl. 202 96345
ostat.pl. jiná plocha 106 79974
ostat.pl. manipulační pl. 25 46085
ostat.pl. neplodná půda 89 71010
ostat.pl. ostat.komunikace 121 107536
ostat.pl. silnice 5 49193
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3466
Celkem KN 3392 8334470
Par. KMD 3392 8334470
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 89
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 29
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 191
byt.z. byt 14
byt.z. garáž 8
Celkem JED 22
LV 229
spoluvlastník 301

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2010
S-SK ŠS 1:2880 1835 15.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 23.05.2022 19:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.