k.ú.: 671291 - Koválovice u Tištína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589641 - Koválovice-Osíčany NUTS5 CZ0713589641
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71081 - Němčice nad Hanou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 116 1824586
zahrada 127 81925
ovoc. sad 13 17617
travní p. 48 72790
vodní pl. tok přirozený 4 10532
zast. pl. společný dvůr 1 77
zast. pl. zbořeniště 6 1538
zast. pl. 108 48288
ostat.pl. dráha 3 12047
ostat.pl. jiná plocha 24 6469
ostat.pl. manipulační pl. 18 32379
ostat.pl. neplodná půda 1 4723
ostat.pl. ostat.komunikace 38 47314
ostat.pl. pohřeb. 1 896
ostat.pl. silnice 3 22739
ostat.pl. zeleň 25 57648
Celkem KN 536 2241568
Par. DKM 235 2048980
Par. KMD 301 192588
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 72
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 107
byt.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 145
spoluvlastník 204

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.10.2015
DKM-KPÚ 1:1000 04.04.2013
S-SK ŠS 1:2880 1833 15.10.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 22.05.2022 00:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.