k.ú.: 671312 - Kovalovice u Kojetína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 514055 - Kojetín NUTS5 CZ0714514055
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71091 - Kojetín

Statistické údaje (stav ke dni: 29.03.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 334 1537853
zahrada 125 91637
travní p. 7 1973
zast. pl. společný dvůr 1 400
zast. pl. zbořeniště 11 1219
zast. pl. 140 31133
ostat.pl. jiná plocha 47 18725
ostat.pl. manipulační pl. 26 16183
ostat.pl. ostat.komunikace 92 27590
ostat.pl. pohřeb. 1 1686
ostat.pl. silnice 7 8570
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 13275
ostat.pl. zeleň 2 498
Celkem KN 802 1750742
Par. DKM 802 1750742
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. garáž 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 81
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1
č.e. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 134
LV 236
spoluvlastník 557

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.03.2004 převod ZMVM (intravilán)
ZMVM 1:2000 01.01.1990 08.03.2004
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.01.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 07.04.2020 19:46

Aktuality

25.03.2020
Zeměměřické činnosti pro katastr v době nouzového stavu

16.03.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 215 ze dne 15. března 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.


13.03.2020
Vzhledem k četným dotazům sdělujeme, že návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálním úřadům lze činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde. Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.