k.ú.: 671487 - Kovářov u Bouzova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 500861 - Bouzov NUTS5 CZ0712500861
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7105 - Litovel
Pověřený obecní úřad 71051 - Litovel

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 471 1056920
zahrada 83 31294
travní p. 61 33158
lesní poz 50 395928
vodní pl. nádrž umělá 2 3612
zast. pl. zbořeniště 2 640
zast. pl. 58 20792
ostat.pl. jiná plocha 12 1737
ostat.pl. neplodná půda 4 1659
ostat.pl. ostat.komunikace 63 41762
ostat.pl. silnice 1 28
Celkem KN 807 1587530
Par. KMD 807 1587530
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 32
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 4
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 56
LV 85
spoluvlastník 117

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.05.2010
S-SK ŠS 1:2880 1834 31.05.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 21.05.2022 23:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.