k.ú.: 671592 - Kozlany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590916 - Kozlany NUTS5 CZ0634590916
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 125 1745635
zahrada 68 66313
travní p. 22 33436
lesní poz les s budovou 2 78
lesní poz 98 780335
vodní pl. nádrž umělá 4 231811
zast. pl. 229 33625
ostat.pl. jiná plocha 163 69613
ostat.pl. manipulační pl. 2 3256
ostat.pl. neplodná půda 54 23065
ostat.pl. ostat.komunikace 60 91978
ostat.pl. silnice 3 46611
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1686
ostat.pl. zeleň 2 1423
Celkem KN 833 3128865
Par. DKM 217 2056270
Par. KMD 616 1072595
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 50
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 129
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 9
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 20
vod.dílo plav.úč. 1
Celkem BUD 231
LV 262
spoluvlastník 334

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 22.11.2017
KMD 1:1000 20.11.2017 intravilán
S-SK ŠS 1:2880 1825 22.11.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 21.05.2022 21:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.