k.ú.: 671681 - Olešná u Ledče nad Sázavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568899 - Kozlov NUTS5 CZ0631568899
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61111 - Ledeč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 61 920872
zahrada 38 35914
travní p. mez, stráň 1 497
travní p. plantáž dřevin 1 3471
travní p. 75 377691
lesní poz 52 750553
vodní pl. nádrž umělá 1 445
vodní pl. tok přirozený 4 5868
zast. pl. 32 18200
ostat.pl. jiná plocha 27 11038
ostat.pl. neplodná půda 23 13101
ostat.pl. ostat.komunikace 33 34471
ostat.pl. silnice 1 17905
Celkem KN 349 2190026
Par. DKM 11 37689
Par. KMD 338 2152337
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 14
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 32
LV 50
spoluvlastník 68

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2010
S-SK GS 1:2880 1838 29.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 22.05.2022 10:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.