k.ú.: 671703 - Svinná u České Třebové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580031 - Česká Třebová NUTS5 CZ0534580031
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5301 - Česká Třebová
Pověřený obecní úřad 53011 - Česká Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 106 781417
zahrada 156 117589
travní p. 151 355345
lesní poz les(ne hospodář) 1 6342
lesní poz 185 1690143
zast. pl. zbořeniště 4 727
zast. pl. 90 16470
ostat.pl. jiná plocha 32 37044
ostat.pl. neplodná půda 5 3036
ostat.pl. ostat.komunikace 121 93051
ostat.pl. pohřeb. 1 896
ostat.pl. silnice 6 9540
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1078
ostat.pl. zamokřená pl. 1 2922
Celkem KN 860 3115600
Par. KMD 860 3115600
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 40
č.p. rod.rekr 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 89
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 161
spoluvlastník 224

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.03.2012
S-SK GS 1:2880 1839 28.03.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 17.05.2022 03:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.