k.ú.: 671738 - Kozlov u Křižanova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595888 - Kozlov NUTS5 CZ0635595888
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 210 1878348
zahrada 78 64374
ovoc. sad 1 3706
travní p. mez, stráň 3 1061
travní p. 142 358990
lesní poz 112 1291972
vodní pl. rybník 8 71927
vodní pl. tok umělý 14 4330
zast. pl. 133 52709
ostat.pl. dráha 7 172004
ostat.pl. jiná plocha 32 26151
ostat.pl. manipulační pl. 29 44263
ostat.pl. mez, stráň 10 3755
ostat.pl. neplodná půda 9 2985
ostat.pl. ostat.komunikace 40 55223
ostat.pl. silnice 6 43225
Celkem KN 834 4075023
Par. KMD 834 4075023
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 52
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če doprava 7
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 122
byt.z. byt 8
obč.z. byt 12
Celkem JED 20
LV 134
spoluvlastník 202

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.11.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 15.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 23.05.2022 20:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.