k.ú.: 671746 - Kozlovice u Nepomuka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 540200 - Kozlovice NUTS5 CZ0324540200
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3207 - Nepomuk
Pověřený obecní úřad 32071 - Nepomuk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 504 2123693
zahrada 94 87084
ovoc. sad 3 14139
travní p. 234 717704
lesní poz 37 647059
vodní pl. nádrž umělá 4 9279
vodní pl. tok přirozený 1 416
vodní pl. tok umělý 1 10371
zast. pl. zbořeniště 1 106
zast. pl. 86 52472
ostat.pl. jiná plocha 51 22381
ostat.pl. manipulační pl. 27 35500
ostat.pl. neplodná půda 45 54601
ostat.pl. ostat.komunikace 50 58466
ostat.pl. silnice 3 22820
ostat.pl. zeleň 19 1027
Celkem KN 1160 3857118
Par. KMD 1160 3857118
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 57
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 81
LV 124
spoluvlastník 154

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.07.2017
KM-D 1:2000 16.10.2000 12.07.2017
S-SK GS 1:2880 1837 16.10.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 24.05.2022 02:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.