k.ú.: 671771 - Kozlovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdek-Místek email: kp.fmistek@cuzk.cz
T.G.Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek telefon: 558604000 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598321 - Kozlovice NUTS5 CZ0802598321
Pracoviště 802 - Frýdek-Místek

Obec s rozšířenou působností 8106 - Frýdek-Místek
Pověřený obecní úřad 81061 - Frýdek-Místek

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 3 4698
orná půda 689 3162415
zahrada 1047 859450
ovoc. sad 12 32982
travní p. 1789 8319617
lesní poz les s budovou 1 70
lesní poz 568 5357452
vodní pl. nádrž umělá 2 1598
vodní pl. rybník 1 542
vodní pl. tok přirozený 158 180073
vodní pl. tok umělý 68 25399
vodní pl. zamokřená pl. 88 130448
zast. pl. zbořeniště 24 6246
zast. pl. 1213 320125
ostat.pl. jiná plocha 477 333424
ostat.pl. manipulační pl. 42 90419
ostat.pl. neplodná půda 424 299719
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1143
ostat.pl. ostat.komunikace 694 474594
ostat.pl. pohřeb. 3 7695
ostat.pl. silnice 17 65192
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 22796
ostat.pl. zeleň 19 14530
Celkem KN 7347 19710627
Par. KMD 7347 19710627
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 10
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 13
č.p. les.hosp 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 23
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 864
č.p. tech.vyb 2
č.p. zem.stav 5
č.e. rod.rekr 68
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 61
bez čp/če jiná st. 64
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 51
rozestav. 3
vod.dílo jiná st. 1
Celkem BUD 1189
byt.z. byt 92
byt.z. garáž 14
obč.z. byt 2
Celkem JED 108
LV 1526
spoluvlastník 2098

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.04.2017
S-SK ŠS 1:2880 1833 13.04.2017 reprodukce otisku mapy z r. 1891


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdek-Místek.

vypočteno: 18.05.2022 19:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.