k.ú.: 671819 - Kozly u České Lípy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 546232 - Kozly NUTS5 CZ0511546232
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51011 - Česká Lípa

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 27 848984
zahrada 134 116541
travní p. 241 2196622
lesní poz 77 1725051
vodní pl. nádrž umělá 3 1440
vodní pl. tok umělý 1 440
vodní pl. zamokřená pl. 12 28867
zast. pl. zbořeniště 12 4599
zast. pl. 97 36829
ostat.pl. jiná plocha 40 26310
ostat.pl. manipulační pl. 25 28322
ostat.pl. neplodná půda 230 430634
ostat.pl. ostat.komunikace 107 143250
ostat.pl. pohřeb. 1 1076
ostat.pl. silnice 4 56279
ostat.pl. skládka 3 8926
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4733
Celkem KN 1017 5658903
Par. DKM 1017 5658903
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 46
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 16
č.p. rod.rekr 4
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 96
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 147
spoluvlastník 181

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.04.2001 Od -ověř TO. Převod.
ZMVM 1:2000 15.07.1991 17.04.2001 1:2000, Od -dle KP. ZMVM Kozly (námitky 1991).
S-SK GS 1:2880 1843 15.07.1991 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 19.05.2022 01:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.