k.ú.: 671827 - Kozly u Loun - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 530557 - Kozly NUTS5 CZ0424530557
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 100 2519022
vinice 2 7172
zahrada 29 18033
ovoc. sad 11 99250
travní p. 68 395733
lesní poz 14 549152
vodní pl. nádrž umělá 3 1065
vodní pl. tok přirozený 1 9158
vodní pl. tok umělý 9 16242
vodní pl. zamokřená pl. 7 28471
zast. pl. společný dvůr 11 2381
zast. pl. zbořeniště 8 1821
zast. pl. 92 41611
ostat.pl. dráha 2 4039
ostat.pl. jiná plocha 89 369316
ostat.pl. manipulační pl. 28 58920
ostat.pl. neplodná půda 9 4201
ostat.pl. ostat.komunikace 44 92337
ostat.pl. pohřeb. 3 2867
ostat.pl. silnice 11 128458
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8341
ostat.pl. zeleň 12 460
Celkem KN 556 4358050
Par. DKM 556 4358050
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 3
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 46
č.e. garáž 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 91
LV 97
spoluvlastník 131

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 10.05.2018
DKM 1:1000 02.11.2016
FÚO 1:5000 01.01.1979 10.05.2018 intravilán 1:2000
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1978


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 18.05.2022 19:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.