k.ú.: 671908 - Bohy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 566471 - Bohy NUTS5 CZ0325566471
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32061 - Kralovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 131 2149397
zahrada 44 47424
travní p. 94 1121340
lesní poz les s budovou 16 472
lesní poz 84 2978049
vodní pl. rybník 3 4734
vodní pl. tok přirozený 28 313048
zast. pl. zbořeniště 4 1868
zast. pl. 81 44077
ostat.pl. jiná plocha 35 27395
ostat.pl. manipulační pl. 7 34483
ostat.pl. neplodná půda 35 40058
ostat.pl. ostat.komunikace 60 80874
ostat.pl. pohřeb. 1 2208
ostat.pl. silnice 7 69936
ostat.pl. zeleň 16 21696
Celkem KN 646 6937059
Par. DKM 646 6937059
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 31
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 28
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 89
LV 129
spoluvlastník 173

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.11.2016 mapování
DKM-KPÚ 28.04.2008 1:1000 12.06.2008 *) část území
S-SK GS 1:2880 1839 21.11.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 18.05.2022 10:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.