k.ú.: 671924 - Brodeslavy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 566489 - Brodeslavy NUTS5 CZ0325566489
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32061 - Kralovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 71 1826544
zahrada 78 58493
travní p. 17 28475
lesní poz ostat.komunikace 3 2501
lesní poz 90 491735
vodní pl. nádrž umělá 1 746
vodní pl. rybník 2 10389
vodní pl. tok umělý 1 477
vodní pl. zamokřená pl. 1 220
zast. pl. zbořeniště 1 37
zast. pl. 59 32872
ostat.pl. jiná plocha 34 25020
ostat.pl. manipulační pl. 1 2547
ostat.pl. neplodná půda 12 12060
ostat.pl. ostat.komunikace 33 49665
ostat.pl. silnice 7 40279
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1448
ostat.pl. zeleň 5 34347
Celkem KN 417 2617855
Par. DKM 417 2617855
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 33
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 59
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 84
spoluvlastník 120

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.11.2017 mapování
DKM-KPÚ 02.11.2010 1:1000 16.11.2010 *) extravilán k.ú.
S-SK GS 1:2880 1839 13.11.2017 28.02.1824 1:2880,intravilán


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 16.05.2022 23:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.