k.ú.: 671941 - Rakolusky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 566471 - Bohy NUTS5 CZ0325566471
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32061 - Kralovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 65 955883
zahrada 59 25688
travní p. 88 385114
lesní poz les s budovou 1 40
lesní poz ostat.komunikace 1 587
lesní poz 60 408522
vodní pl. nádrž umělá 1 145
vodní pl. tok přirozený 2 334525
zast. pl. 72 22722
ostat.pl. jiná plocha 10 2722
ostat.pl. manipulační pl. 17 7908
ostat.pl. neplodná půda 95 125952
ostat.pl. ostat.komunikace 22 32111
ostat.pl. silnice 2 16066
ostat.pl. zeleň 3 4560
Celkem KN 498 2322545
Par. DKM 498 2322545
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 22
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 33
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 65
LV 81
spoluvlastník 108

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.11.2016
DKM-KPÚ 28.04.2008 1:1000 12.06.2008 *) část území
S-SK GS 1:2880 1839 21.11.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 18.05.2022 11:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.