k.ú.: 671959 - Kozojídky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hodonín email: kp.hodonin@cuzk.cz
Dobrovolského 1/255, 69501 Hodonín telefon: 518309560 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586285 - Kozojídky NUTS5 CZ0645586285
Pracoviště 706 - Hodonín

Obec s rozšířenou působností 6218 - Veselí nad Moravou
Pověřený obecní úřad 62183 - Veselí nad Moravou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 748 1916961
vinice 128 508621
zahrada 164 74042
ovoc. sad 2 7533
travní p. 3 2631
lesní poz les(ne hospodář) 1 2180
vodní pl. tok přirozený 11 16725
vodní pl. tok umělý 1 299
zast. pl. společný dvůr 3 440
zast. pl. zbořeniště 6 835
zast. pl. 272 76232
ostat.pl. jiná plocha 118 100836
ostat.pl. manipulační pl. 69 41268
ostat.pl. neplodná půda 1 754
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 2442
ostat.pl. ostat.komunikace 129 87019
ostat.pl. pohřeb. 4 1608
ostat.pl. silnice 5 23334
ostat.pl. skládka 1 43215
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 14481
ostat.pl. zeleň 1 26
Celkem KN 1677 2921482
Par. DKM 979 2672840
Par. KMD 698 248642
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 61
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 110
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 21
Celkem BUD 253
LV 569
spoluvlastník 727

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.05.2011
DKM-KPÚ 16.12.2004 16.12.2004 *) Na části k.ú. - extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1827 31.05.2011 Intravilán 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hodonín.

vypočteno: 24.05.2022 17:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.