k.ú.: 671991 - Myslinka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 566543 - Myslinka NUTS5 CZ0325566543
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32081 - Město Touškov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 529 1975795
zahrada 61 44732
travní p. 79 450265
lesní poz 48 905288
vodní pl. nádrž umělá 6 7971
vodní pl. tok přirozený 1 3006
vodní pl. tok umělý 9 3524
zast. pl. zbořeniště 2 1045
zast. pl. 121 41186
ostat.pl. jiná plocha 81 27085
ostat.pl. manipulační pl. 3 6292
ostat.pl. neplodná půda 130 123787
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 657
ostat.pl. ostat.komunikace 113 66717
ostat.pl. silnice 14 38048
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 6263
ostat.pl. zeleň 2 1861
Celkem KN 1210 3703522
Par. DKM 1210 3703522
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 77
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 119
LV 152
spoluvlastník 216

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.06.2017
THM-V 1:2000 01.01.1976 09.06.2017
S-SK GS 1839 31.12.1975 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 17.05.2022 00:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.