k.ú.: 672025 - Kadeřín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 500861 - Bouzov NUTS5 CZ0712500861
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7105 - Litovel
Pověřený obecní úřad 71051 - Litovel

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 2181
zahrada 55 53025
ovoc. sad 26 312071
travní p. 54 85935
lesní poz 23 4818548
vodní pl. nádrž umělá 1 120
vodní pl. tok přirozený 5 6760
zast. pl. zbořeniště 2 668
zast. pl. 36 8210
ostat.pl. jiná plocha 24 12576
ostat.pl. neplodná půda 4 915
ostat.pl. ostat.komunikace 27 32548
ostat.pl. silnice 1 8138
Celkem KN 259 5341695
Par. KMD 259 5341695
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 19
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
Celkem BUD 35
LV 56
spoluvlastník 94

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.02.2011
S-SK ŠS 1:2880 1834 28.02.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 24.05.2022 07:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.