k.ú.: 672076 - Bohumilice u Kožlí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568902 - Kožlí NUTS5 CZ0631568902
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61111 - Ledeč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 237 1920850
zahrada 70 60413
travní p. 114 333816
lesní poz 54 268239
vodní pl. nádrž umělá 2 2255
vodní pl. tok přirozený 1 33237
zast. pl. 99 36835
ostat.pl. jiná plocha 18 12395
ostat.pl. manipulační pl. 3 2320
ostat.pl. neplodná půda 33 21886
ostat.pl. ostat.komunikace 68 52470
ostat.pl. silnice 5 34559
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2186
Celkem KN 707 2781461
Par. DKM 23 102402
Par. KMD 684 2679059
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 52
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 18
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 2
Celkem BUD 96
LV 145
spoluvlastník 189

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.10.2013
KMD 1:1000 09.10.2013
Ins. A 1:1000 31.12.1962 09.10.2013 přesný datum nezjištěn, extravilán
S-SK GS 1:2880 1838 09.10.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 27.05.2022 14:04

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.