k.ú.: 672106 - Kožušany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 503304 - Kožušany-Tážaly NUTS5 CZ0712503304
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7107 - Olomouc
Pověřený obecní úřad 71072 - Olomouc

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 416 3889908
zahrada 181 106991
ovoc. sad 29 13801
travní p. 14 38532
lesní poz 3 14899
vodní pl. nádrž umělá 4 4951
vodní pl. tok přirozený 30 100800
vodní pl. tok umělý 3 1923
zast. pl. zbořeniště 11 2231
zast. pl. 266 74407
ostat.pl. dráha 1 31849
ostat.pl. jiná plocha 66 45403
ostat.pl. manipulační pl. 29 32575
ostat.pl. neplodná půda 3 783
ostat.pl. ostat.komunikace 63 86911
ostat.pl. silnice 3 30726
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 11034
ostat.pl. zeleň 5 3872
Celkem KN 1131 4491596
Par. DKM 1131 4491596
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 4
č.p. obč.vyb 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 159
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 250
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 392
spoluvlastník 815

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.12.2000
S-SK ŠD 1:2500 1936 31.12.2000
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.01.1936


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 24.05.2022 01:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.