k.ú.: 672114 - Tážaly - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 503304 - Kožušany-Tážaly NUTS5 CZ0712503304
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7107 - Olomouc
Pověřený obecní úřad 71072 - Olomouc

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 196 1573529
zahrada 108 71368
travní p. 2 1371
vodní pl. nádrž umělá 1 2049
vodní pl. tok přirozený 3 5083
vodní pl. tok umělý 1 1967
zast. pl. zbořeniště 2 983
zast. pl. 132 44535
ostat.pl. dráha 1 16082
ostat.pl. jiná plocha 10 1162
ostat.pl. manipulační pl. 7 5441
ostat.pl. neplodná půda 1 3572
ostat.pl. ostat.komunikace 35 42246
ostat.pl. silnice 3 6029
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1995
ostat.pl. zeleň 2 1294
Celkem KN 505 1778706
Par. DKM 505 1778706
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 107
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 129
LV 185
spoluvlastník 235

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.12.2000
S-SK ŠD 1:2500 1927 31.12.2000
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.01.1927


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 21.05.2022 23:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.