k.ú.: 672122 - Kožušice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593184 - Kožušice NUTS5 CZ0646593184
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6205 - Bučovice
Pověřený obecní úřad 62051 - Bučovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2426 3671135
zahrada 118 113673
ovoc. sad 11 30274
travní p. 144 162337
lesní poz 268 2760286
vodní pl. tok přirozený 189 45186
zast. pl. společný dvůr 1 149
zast. pl. zbořeniště 17 5518
zast. pl. 145 60310
ostat.pl. jiná plocha 119 50760
ostat.pl. manipulační pl. 110 37322
ostat.pl. neplodná půda 332 88747
ostat.pl. ostat.komunikace 432 104902
ostat.pl. pohřeb. 12 3142
ostat.pl. silnice 24 28419
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4050
ostat.pl. zeleň 4 13180
Celkem KN 4353 7179390
Par. KMD 4353 7179390
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 88
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 9
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 123
byt.z. byt 1
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 2
LV 286
spoluvlastník 395

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.06.2017
KM-D 1:1000 07.09.2000 26.06.2017
S-SK ŠS 1:2880 1826 07.09.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 19.05.2022 07:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.