k.ú.: 672149 - Rovné pod Řípem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565067 - Krabčice NUTS5 CZ0423565067
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4211 - Roudnice nad Labem
Pověřený obecní úřad 42111 - Roudnice nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 215 2737795
zahrada 123 128573
ovoc. sad 12 54482
travní p. mez, stráň 1 549
travní p. 52 410733
lesní poz les(ne hospodář) 14 78004
lesní poz 5 15494
vodní pl. nádrž přírodní 1 592
vodní pl. zamokřená pl. 1 243
zast. pl. společný dvůr 3 430
zast. pl. zbořeniště 3 2903
zast. pl. 202 84811
ostat.pl. jiná plocha 20 12101
ostat.pl. manipulační pl. 7 10255
ostat.pl. neplodná půda 65 66857
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 7701
ostat.pl. ostat.komunikace 43 91471
ostat.pl. silnice 7 61114
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 15163
ostat.pl. zeleň 18 16815
Celkem KN 797 3796086
Par. DKM 797 3796086
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 140
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 199
byt.z. byt 10
obč.z. byt 6
Celkem JED 16
LV 300
spoluvlastník 449

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.05.2014
DKM-KPÚ 16.08.2004 1:1000 15.12.2004 *) v rozsahu PÚ
S-SK GS 1:2880 1840 15.05.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 16.05.2022 17:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.