k.ú.: 672190 - Úhrov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 548618 - Kraborovice NUTS5 CZ0631548618
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 106 2140230
zahrada skleník-pařeniš. 1 181
zahrada 66 100788
ovoc. sad 3 10749
travní p. 48 366641
lesní poz 65 705286
vodní pl. nádrž umělá 3 26079
vodní pl. rybník 1 1716
vodní pl. tok přirozený 4 18509
vodní pl. tok umělý 2 3749
zast. pl. zbořeniště 1 126
zast. pl. 62 40974
ostat.pl. jiná plocha 47 73334
ostat.pl. manipulační pl. 3 18309
ostat.pl. neplodná půda 6 981
ostat.pl. ostat.komunikace 40 76722
ostat.pl. silnice 3 10527
ostat.pl. zeleň 1 21170
Celkem KN 462 3616071
Par. DKM 462 3616071
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 43
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 2
Celkem BUD 61
LV 115
spoluvlastník 153

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.12.2002 mimo KPÚ
DKM-KPÚ 12.05.2001 1:1000 16.05.2002 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1838 30.12.2002


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 23.05.2022 23:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.