k.ú.: 672203 - Krahulčí u Telče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587435 - Krahulčí NUTS5 CZ0632587435
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6112 - Telč
Pověřený obecní úřad 61121 - Telč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 307 1687103
zahrada 185 80927
ovoc. sad 3 11642
travní p. 374 875327
lesní poz 123 392235
vodní pl. nádrž umělá 1 1588
vodní pl. rybník 12 108706
vodní pl. tok přirozený 60 8218
vodní pl. tok umělý 1 6039
zast. pl. 298 97455
ostat.pl. jiná plocha 163 88579
ostat.pl. manipulační pl. 47 86293
ostat.pl. neplodná půda 55 42892
ostat.pl. ostat.komunikace 118 73387
ostat.pl. silnice 11 60353
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 8062
ostat.pl. zeleň 13 10923
Celkem KN 1777 3639729
Par. KMD 1777 3639729
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 122
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 50
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 3
Celkem BUD 291
byt.z. byt 62
byt.z. garáž 2
Celkem JED 64
LV 339
spoluvlastník 453

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.12.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 30.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 22.05.2022 09:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.