k.ú.: 672211 - Krahulčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Bruntál email: kp.bruntal@cuzk.cz
Družební 2/717, 79201 Bruntál telefon: 554721111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597252 - Dětřichov nad Bystřicí NUTS5 CZ0801597252
Pracoviště 801 - Bruntál

Obec s rozšířenou působností 8103 - Bruntál
Pověřený obecní úřad 81031 - Bruntál

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 40479
zahrada 18 6091
travní p. 36 343961
lesní poz 6 343155
vodní pl. nádrž umělá 1 643
zast. pl. společný dvůr 1 135
zast. pl. zbořeniště 3 1360
zast. pl. 29 17415
ostat.pl. jiná plocha 2 1418
ostat.pl. manipulační pl. 1 4580
ostat.pl. neplodná půda 3 2094
ostat.pl. ostat.komunikace 18 26974
ostat.pl. silnice 1 17156
Celkem KN 127 805461
Par. KMD 127 805461
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 18
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 29
LV 28
spoluvlastník 36

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.03.2010
S-SK ŠS 1:2880 1834 15.03.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Bruntál.

vypočteno: 20.05.2022 19:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.